Kernwaarden Bogin

Kwaliteit
Bogin staat voor een generieke geneesmiddelen-/biosimilarsmarkt waarvan de kwaliteit is gegarandeerd. Zij stuurt daartoe aan met maatregelen ter instandhouding en verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.

Beschikbaarheid
Bogin bevordert de beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen/biosimilars en staat in voor hun duurzame inzetbaarheid.

Patiëntgerichtheid
Bogin zet zich in voor patiënten, door een toekomstbestendige en toegankelijke markt voor generieke geneesmiddelen en biosimilars.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Bogin onderschrijft de drie dimensies (People Planet Profit) van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze leden handelen integer naar mens en milieu.

Betaalbaarheid
Bogin beoogt bij te dragen aan duurzame gezondheidszorg door het bevorderen van het gebruik van betaalbare, hoogwaardige generieke geneesmiddelen en biosimilars.