Externe links

 

 

A

Association for Accessible Medicines (AAM)

Apotheek.nl

Apotheek.pagina.nl

Apotheek Kennisbank

Associatie van Ketenapotheken (ASKA)

Aurobindo

 

B

Biosimilars (Wikipedia)

Biosimilars Nederland

Bohn Stafleu van Loghum / Springer media

 

C

Centrafarm

CG-raad: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR)

Clearing House Apothekers (CHA)

Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health (CIPIH)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

 

D

Datamonitor

Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (DGV)

Drug Information Association (DIA)

Disphar

 

E

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

European Medicines Evaluation Agency (EMEA)

European Public Health Alliance (EPHA)

European Patent Office (EPO)

Europees Parlement

 

F

FarmaActueel

Farmacotherapeutisch Kompas

Farma-magazine

Food and Drug Administration (FDA)

 

G

Generics and Biosimilars Initiative (GaBI)

Geneesmiddelenbulletin

Generics Bulletin

Gezondheidsraad

GGZ Nederland

Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (IGPA)

 

H

Heads of agencies: website van alle nationale registratieautoriteiten

 

I

The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)

International Generic Pharmaceutical Alliance (IGPA)

IQVIA

 

J

Journal of Bioequivalence & Bioavailability

Journal of Health Economics

 

K

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskuns (KNMG)

KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

 

L

The Lancet: medisch tijdschrift

Lareb: Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen

Landelijke Huisartsen Verenigin (LHV)

 

M

Medicijnjournaal

Medisch Contact

Medicijn Balans

Medicines for Europe

Mylan

 

Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco)

Nationale Bijsluiter Telefoon

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nederlandse Industrie Apothekers (NIA)

National Institute for Health Care Management (NIHCM)

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

 

O

Office of Health Economics

 

P

Pharma Selecta

Pharmaceutisch Weekblad

PharmaMatch

 

R

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 

S

Sandoz

World Pharmaceutical News (SCRIP)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

 

T

TEVA Pharmachemie

Tweede Kamer

 

 

U

Utrecht Institute for Pharmaceutical Science (UIPS)

 

V

Vereniging innovatieve geneesmiddelen

Vereniging van Jonge Apothekers (VJA)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spor (VWS)

 

W

World Health Organisatio (WHO)

World Intellectual Property Organizatio (WIPO)

World Trade Organisation (WTO)

 

Z

Ziekenhuis.nl

Z-index

Zorginstituut Nederland

Zorgkrant

Zorgonderzoek Nederland

Zorgverzekeraars Nederland