Externe links

 

A

Apotex

Apotheek.nl

Apotheek.pagina.nl

Apotheek Kennisbank

ASKA, Associatie van Ketenapotheken

Aurobindo


B

 

C

Centrafarm

CG-raad: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CGR: Stichting Code Geneesmiddelenreclame

CIPIH: Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health

CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use

 

D

Datamonitor

DG Enterprise EC: Europese Commissie

DGV: Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik

DIA: Drug Information Association

Disphar

 

E

EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Elsevier Gezondheidszorg

EMEA: European Medicines Evaluation Agency

EPHA: European Public Health Alliance

EPO: European Patent Office

Europees Parlement

 

F

FarmaActueel

Farmacotherapeutisch Kompas

Farma-magazine

FDA: Food and Drug Administration

 

G

Geneesmiddelenbulletin

Generics Bulletin

GezondNU

Gezondheidsplein

Gezondheidsraad

GGZ Nederland

GIP: Genees- en hulpmiddelen Informatie Project

 

H

Heads of agencies: gezamenlijke website van alle nationale registratieautoriteiten

 

I

IFPMA: The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations

IGPA: International Generic Pharmaceutical Alliance

IMS Health

 

J

Journal of Generic Medicines

Journal of Health Economics

 

K

KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst

KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

 

L

The Lancet: medisch tijdschrift

Lareb: Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen

LHV: Landelijke Huisartsen Vereniging

 

M

Medicijnjournaal

Medisch Contact

Medicines for Europe

Mylan

 

Napco, Nederlandse Apothekers Coöperatie

Nationale Bijsluiter Telefoon

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nefarma: Nederlandse Vereniging van de Research-georiënteerde Farmaceutische Industrie

NIA: Nederlandse Industrie Apothekers

NIGZ: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

NIHCM: National Institute for Health Care Management

NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NVZ: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NZA: Nederlandse Zorgautoriteit

 

O

Office of Health Economics

 

P

Pharma Selecta

Pharmaceutisch Weekblad

PharmaMatch

 

R

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

S

Sandoz

SCRIP World Pharmaceutical News - generics

SFK: Stichting Farmaceutische Kengetallen

 

T

TEVA Pharmachemie

Tweede Kamer

 

 

U

UIPS: Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

 

V

VJA: Vereniging van Jonge Apothekers

VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

 

W

WHO: World Health Organisation

WIPO: World Intellectual Property Organization

WTO: World Trade Organisation

 

 

Z

Ziekenhuis.nl

Z-index

Zorginstituut Nederland


Zorgkrant

Zorgonderzoek Nederland

Zorgverzekeraars Nederland